Jack chuyển đơn chân lightning ra 3,5mm

95.000 

Cắm phát ăn luôn không cần kết nối bluetooth

Gọi mua ngay

Chi tiết